Voorwaarden

U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan onze websitevoorschriften en alle wetten die van toepassing zijn op deze website en uw deelname. Het websitebeheer heeft het recht om uw account op elk gewenst moment te beëindigen, alle inhoud die u hebt gepost en uw IP-adres te verwijderen en alle gegevens die u op de website invoert, worden geregistreerd om het personeel van de site te helpen met hun moderatietaken. Het websitebeheer heeft het recht om deze algemene voorwaarden en sitevoorschriften op elk moment zonder waarschuwing te wijzigen. Hoewel u mogelijk op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, is het uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden en de regels op elk moment te controleren. By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.

🡱